• Website over de 23 grondrechten in de Grondwet
 

Privacyverklaring

De website www.nederlandsegrondrechten.nl is eigendom van Bertus Boivin te Assen en Harry J. Wolf te Eelde. In deze privacyverklaring geven we aan hoe we met de persoonsgegevens omgaan waar we via deze site de beschikking over krijgen.

  • We verzamelen uitsluitend persoonsgegevens van gebruikers van de website die via de mail zelf aangeven de Nieuwsbrief Nederlandse Grondrechten te willen ontvangen. Deze gegevens betreffen uitsluitend hun namen en mailadressen.
  • De website heeft niet de intentie deze gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar (tenzij met toestemming van ouders of voogd).
  • We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om u als abonnee op onze nieuwbrief van dienst te zijn.
  • We verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.
  • De website nederlandsegrondrechten.nl maakt geen gebruik van cookies.
  • Gebruikers, die zich als abonnee op de Nieuwsbrief Nederlandse Grondrechten hebben opgegeven, hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen met een verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.
  • Als u het idee heeft dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan s.v.p. contact met ons op hetzelfde mailadres.
  • Met klachten over de manier waarop een website met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u terecht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Uitgelicht

Hoe goed kent u de Grondwet?

In het Nederlands Juristenblad van 2 juni 2023 publiceerde Jelle But het artikel ‘Grondwet begrepen door gewone mensen’. Hij doet onderzoek naar de internalisering van het constitutioneel recht.
In het onderzoek geeft 91 procent van de respondenten aan dat ze de Grondwet belangrijk vinden. Zo’n 74 procent zegt de Grondwet ‘op hoofdlijnen’ te kennen, 7 procent denkt de Grondwet ‘goed’ te kennen en 19 procent antwoordt de Grondwet ‘helemaal niet’ te kennen.
Volgens Jelle But zijn de Nederlanders tamelijk zelfverzekerd over hun kennis van de Grondwet. De vraag of de respondenten wisten over wat voor soort normen en waarden het de Grondwet gaat – zonder de exacte inhoud te kennen - antwoordt 89 procent deze te kennen. Maar liefst 42 procent echter geeft aan nooit een artikel uit de Grondwet te hebben gelezen …
(06.08.2023)

Bekijk oude afleveringen Uitgelicht

Nieuw verschenen

gogel

Jan Postma
Alexander Gogel (1765-1821)
Grondlegger van de Nederlandse staat

Alexander Gogel was een overtuigd patriot en maakte snel carrière in de Bataafse Republiek en de Franse tijd. Hij staat bekend als de man die het nieuwe financiële systeem van de Bataafse eenheidsstaat organiseerde. Ook was Gogel betrokken bij het opstellen van de Staatsregeling van 1798. Jan Postma schreef enige tijd geleden al weer een lijvige biografie van Alexander Gogel waarin hij hem vanwege zijn verdiensten als ‘Grondlegger van de Nederlandse staat’ bestempelt.
Postma beschrijft Alexander Gogel onder andere als strijdbaar voorstander van de afschaffing van de gilden. Gelijkheid betekende voor Gogel ook een vrije toegang tot alle beroepen. Opmerkelijk was zijn betrokkenheid bij de Nationale Konst-Gallery, de voorloper van het huidige Rijksmuseum. De basis van de collectie vormde de verbeurde verklaarde collectie van voormalig stadhouder Willem V.
(26.10.2023)

Bekijk overzicht nieuwe boeken

 

 


Knipoog

Zekerheid en bescherming

In 1798 kreeg Nederland zijn Staatsregeling voor het Bataafsche Volk waarin vrijheid, gelijkheid en broederschap - de beginselen van de Franse Revolutie - voorop stonden. Van de 23 grondrechten in de Grondwet kwamen maar liefst al 21 in de een of andere vorm in deze eerste staatsregeling voor.
In onze ingewikkelde maatschappij komen de spelregels van de Bataafse Republiek verrassend eenvoudig over. Neem artikel L over de manier waarop de staat met vreemdelingen moet omgaan:
‘De Maatschappij ontvangt alle Vreemdelingen, die de weldaaden der vrijheid vreedzaam wenschen te genieten, in haar midden, verleenende denzelven alle zekerheid en bescherming.’
(25.10.23)

Bekijk oude afleveringen Knipoog