• Website over de 23 grondrechten in de Nederlandse Grondwet
 

Literatuur en links

Literatuur en links

 

PAS VERSCHENEN

 

Cover Donker CurtiusMathijs van de Waardt, De man van 1848 – Dirk Donker Curtius
ISBN 978 94 6004 418 2, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2019

Bij de Grondwet van 1848 denk je automatisch aan Thorbecke. Van der Waardt wijst ons zijn biografie op het belang van Dirk Donker Curtius (1792-1864) voor de Grondwet en het Nederlandse liberalisme. Donker wist de Grondwet destijds met het nodige elan door de Tweede Kamer te loodsen. De flaptekst vermeldt: 'Het boek vertelt het verhaal van een kleurrijk en pragmatisch advocaat en staatsman, die lang als radicaal versleten werd, vervolgens toch zijn gelijk kreeg en uiteindelijk aan de Thorbeckiaanse geschiedschrijving ten onder ging'.

Het boek bevat tal van kostelijke citaten van Donker, zoals deze over de Eerste Kamer die na ruim anderhalve eeuw nog niets van hun actuele karakter hebben verloren. Zo noemde hij de Eerste Kamer 'een waarborg tegen overijling, eene beperking van hartstogten in onrustige tijden, een bolwerk voor de troon – een krachtigen steun der wet'. Of deze: 'In het algemeen is het nut eener Eerste Kamer, hoe dan ook zamengesteld, meer gelegen in het voorkomen van het kwaad dan in het stichten van het goede.'

 

 

 

 

Cover AlgoritmesMax Vetzo, Janneke Gerards, Remco Nehmelman, Algoritmes en grondrechten
ISBN 978 94 6290 541 2, Boom Juridisch, Den Haag, 2018

Vetzo, Gerards en Nehmelman van de Universiteit van Utrecht onderzochten in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken de effecten van algoritme-gedreven technologieën als big data en de internet of things op onze grondrechten. Zo kunnen ingebouwde vooroordelen in algoritmes leiden tot ongelijke behandeling van burgers. Het boek biedt een actueel en systematisch overzicht van grondrechtelijke knelpunten in relatie tot de toepassing van slimme algoritmes voor bijvoorbeeld vrijheidsrechten, gelijkheidsrechten en het richt op privacy.
Algoritmes en grondrechten (gratis als pdf)

In maart 2019 verscheen een reactie van het ministerie van Binnenlandse Zaken op het onderzoeksrapport.
Kabinetsreactie op rapport 'Algoritmes en grondrechten'