• Website over de 23 grondrechten in de Nederlandse Grondwet
 

Grondrechten

Preambule

De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.

 

 

TEKST GRONDWET

De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.

 

TOELICHTING

De ministerraad heeft in juni 2014 besloten om de Grondwet met een algemene bepaling te beginnen over het feit dat Nederland een democratische rechtsstaat is. Deze zal aan art. 1 Gw worden toegevoegd. De tekst wordt: 'De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten'.

Destijds in 2010 heeft de Staatscommissie Herziening Grondwet geadviseerd een dergelijke algemene bepaling in de Grondwet op te nemen. Minister Plasterk heeft over deze Grondwetswijziging op 27 juni 1014 een brief naar de beide Kamers gestuurd.
Tekst brief Plasterk

Op 1 juli 2016 heeft het kabinet het definitieve voorstel om de Grondwet van een preambule te voorzien naar de Tweede Kamer gestuurd die er in april 2017 over sprak. De meeste fracties bleken niet warm te lopen voor de door de regering voorgestelde zin. Voor de ene bleek het niet genoeg te gaan terwijl een andere partij de preambule zelfs helemaal overbodig vond.
Sven Koopmans (VVD) diende een amendement in om de door het kabinet voorgestelde tekst van de nieuwe algemene bepaling te wijzigen in: 'De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat'.
Een Kamermeerderheid bleek zich op 6 juni 2017 in het amendement te kunnen vinden. Tegen stemden alleen CDA, PVV en het Forum voor Democratie. De andere amendementen werden verworpen. Zo wilde Thierry Baudet in de Grondwet ook de soevereiniteit van het Nederlandse volk vastleggen.

Vervolg procedure
Of de nieuwe preambule uiteindelijk in de Grondwet komt, hangt ervan af of hierna de Eerste Kamer en een nieuwe Tweede en Eerste Kamer in tweede lezing met een  tweederde meerderheid akkoord gaan met de Grondwetswijziging.

 

NIEUWSITEMS

Uitgelicht

 


Nashville-verklaring
De door 250 Nederlanders ondertekende Nashville-verklaring leidde tot felle discussies. Mogen de ondertekenaars zich beroepen op de vrijheid van meningsuiting van art. 7 Gw? Zijn homo’s en transgenders door de verklaring gediscrimineerd op grond van art. 1 Gw? Welk recht weegt zwaarder?
Hoogleraar rechtsfilosofie Thomas Mertens zei er in dagblad Trouw van 8 januari 2019 over:
Hier lijkt mij toch vooral de boodschap: wij christenen zijn in de verdrukking en we houden vast aan onze waarheid. Dat is mijn waarheid niet en ook niet die van vele anderen, maar ze mogen het van mij zeggen. En van de rechter ook, vermoed ik. Het is een gevecht van een groep die zich in de verdrukking voelt in deze seculiere tijd en die waarschijnlijk nog steeds de openstelling van het huwelijk voor mensen van het gelijke geslacht betreurt. Tolerantie voor onwelgevallige meningen is cruciaal voor de vrije meningsuiting.

Lees het hele artikel

Knipoog

Parlementair taalgebruik

Op 26 september 2018 schreef Ewoud Sanders een column in NRC Handelsblad over parlementair taalgebruik.
'Na de Algemene Politieke Beschouwingen van vorige week begint de vraag zich op te dringen hoe ver politici kunnen gaan voordat zij door de Kamervoorzitter worden teruggefloten. Wilders, die de beschouwingen mocht openen, zette meteen de toon. Ik telde drie keer oprotten en één keer 'Rot zelf lekker op!' Dit was gericht tegen 'de bende van Denk', zoals Wilders ze noemde. (…) Inmiddels lijken oprotten, oppleuren en oplazeren in Haagse kringen zo geaccepteerd dat de Kamervoorzitter ze kritiekloos laat passeren. Ik vind dat opmerkelijk. Zeker als je bedenkt dat van politici nog altijd wordt verwacht dat ze een voorbeeldfunctie vervullen.'

 Lees de hele column van Ewoud Sanders.