• Website over de 23 grondrechten in de Nederlandse Grondwet
 

BEGRIPPEN

Begrippen

 

In voorbereiding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

Uitgelicht

 


Meer vrijheid dankzij coronaprik?

Mag je iemand die zich tegen corona laat inenten, privileges geven bij het reizen en bij bezoek aan horeca en evenementen? Volgens het College voor de Rechten van de Mens lijkt het vooralsnog een schending van de privacy te zijn, omdat je op deze manier mensen dwingt hun medische gegevens prijs te geven.

Jan-Peter Loof van het College voor de Rechten van de Mens zei in Trouw van 23 december 2020 dat er voor het belonen van de coronaprik in elk geval nieuwe wetgeving nodig is. Deze zou moeten regelen dat het recht op privacy in dit specifieke geval mag afwijken van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maar - zo vroeg hij zich af - is de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die uit zo'n nieuwe wet voortvloeit, noodzakelijk en proportioneel? (210202)

Knipoog

 

Geruststellend

In het artikel 'De eerste crisis was de pandemie, de tweede de bestrijding' in de Volkskrant van 30 januari 2021 verzuchtte Martin Sommer:
‘Nederland presteert dus niks, maar de geruststellende gedachte is dat alles volgens plan verloopt.' (02.02.2021)

 

NET VERSCHENEN

 wwconstitute projectw.constituteproject.org

Op deze zeer uitgebreide website vindt u de integrale teksten van vrijwel alle grondwetten ter wereld, maar liefst 189 stuks. De site is ontwikkeld door het Comparative Constitutions Project van de University of Texas in Austin.
Altijd al eens willen weten wat er in de grondwet van Noord-Korea staat? Artikel 2 luidt bijvoorbeeld zeer strijdlustig:
The Democratic People’s Republic of Korea is a revolutionary State which has inherited the brilliant traditions formed during the glorious revolutionary struggle against the imperialist aggressors and in the struggle to achieve the liberation of the homeland and the freedom and well-being of the people.

Kijk hier voor meer nieuwe publaties